De gezamenlijke Drentse bibliotheken ondersteunen de onlangs gehouden voorlees- en inzamelingsactie van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Lees meer...

Bekijk het filmpje met de opening van vijf nieuwe locaties van de Bibliotheek op school in gemeente De Wolden.

Lees meer...

Biblionet Drenthe en de aangesloten bibliotheken hebben opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen. Hiermee voldoen de organisaties aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

Lees meer...

De Noordelijke bibliotheken van Biblionet Drenthe, Biblionet Groningen, Forum Groningen en de Friese bibliotheken (Fers) slaan de handen ineen voor het Beatrix Kinderziekenhuis.

Lees meer...

Het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman werd in 2020 het meest uitgeleend in de Nederlandse bibliotheken.

Lees meer...

Op 21 januari 2021 ondertekenden Annelies Bakelaar, bestuurder van Biblionet Drenthe, en Erjen Derks, wethouder van Midden-Drenthe, de samenwerkingsovereenkomst tussen de bibliotheken in Midden-Drenthe en Biblionet Drenthe.

Lees meer...

De bibliotheken in Drenthe deden mee aan de proef met hulp rond de CoronaMelder app. In 10 dagen hielpen zij mensen verder die vragen hadden over de app. Bibliotheek Zuidlaren was er een van.

Lees meer...

De bibliotheek in Roden gaat onderdak bieden aan een servicepunt van de Rabobank. Biblionet Drenthe en Rabobank Noordenveld West Groningen hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer...

De Stuurgroep Drentse Innovatie Agenda (SGIA) heeft voor de jaren 2021-2024 de meerjarenagenda voor bibliotheekinnovatie opgesteld onder het motto: Verbinden en versterken.

Lees meer...

Onlangs is de tijdelijke app TijdschriftenBieb gelanceerd. Het gaat om een proef waarbij de Koninklijke Bibliotheek (KB) samen met de bibliotheken onderzoekt of tijdschriften deel moeten gaan uitmaken van de online Bibliotheek.

Lees meer...

Ook op het bibliotheekstelsel heeft corona een enorme impact. Hierover is nu een dossier aangelegd dat voor iedereen is te lezen.

Lees meer...

Vertegenwoordigers van het Rijk, provincies en gemeenten en van de Nederlandse openbare bibliotheken hebben het Bibliotheekconvenant 2020-2023 bekrachtigd. Betrokken partijen benadrukken hiermee het belang van een volwaardige lokale bibliotheekvoorziening.

Lees meer...

Het boek Een klein land met verre uithoeken van Floor Milikowski stond centraal op het webinar dat Biblionet Drenthe op 1 oktober heeft georganiseerd in De Nieuwe Kolk. Kijk hier het webinar terug.

Lees meer...

Biblionet Drenthe organiseert 1 oktober een webinar avond rond het boek Een klein land, met verre uithoeken : Ongelijke kansen in veranderd Nederland van Floor Milikowski.

Lees meer...