Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Bekijk ons jaarverslag van 2021 hier.

Kom verder met Biblionet Drenthe

Kom verder met Biblionet Drenthe

Ga je mee op avontuur?

We nodigen alle inwoners en organisaties van Drenthe uit om mee te gaan op een ontdekkingstocht. Ga jij mee? De route die we samen volgen gaat bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Daardoor kun jij soepel je weg vinden in de maatschappij, samen met alle andere Drenten. Dat is het doel.

Biblionet Drenthe ondersteunt jou graag in je zoektocht naar de juiste kennis en praktische informatie. Je leert (digitale) vaardigheden en ontdekt een nieuwe beleving waar het gaat om lezen, leren en ontmoeten.

Lees meer...

Drentse Innovatieagenda

Drentse Innovatieagenda

Deze Drentse Innovatieagenda 2021-2024 is opgesteld op verzoek van de Provincie Drenthe. De Stuurgroep Drentse Innovatie Agenda (SGIA) heeft deze agenda opgesteld als kader om provinciale innovatiemiddelen in te zetten voor de vernieuwing van het bibliotheekwerk in de provincie.

Lees meer...

Bibliotheekconvenant 2020-2023

Bibliotheekconvenant 2020-2023

Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven

Lees meer...

Netwerkagenda 2021-2023

Netwerkagenda 2021-2023

In oktober 2020 tekenden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (het ministerie van OCW, IPO en VNG) en de drie bibliotheekvoorzieningen (VOB, SPN en KB) het Bibliotheekconvenant 2020-2023, met als tweeledig doel om te zorgen voor het instandhouden van krachtige gespreide lokale bibliotheken en bibliotheken beter in staat te stellen een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke opgaven:
1 Het bevorderen van lezen;
2 Het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving;
3 Het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen.

Lees meer...