• Basisvaardigheden

    Basisvaardigheden

In de bibliotheken zijn adviseurs educatie en lees- en mediaconsulenten van Biblionet Drenthe actief. Zij ondersteunden de bibliotheken op het gebied van leesbevordering, mediawijsheid, preventie en bestrijding van laaggeletterdheid, basisvaardigheden en het sociaal domein.

Ook voeren zij het lees-en mediabeleid van de bibliotheken uit voor de voorschoolse educatie, het primair en voortgezet onderwijs en de volwasseneducatie.

Het aanbod van de bibliotheken voor het onderwijs is te vinden op www.doorgaandeleeslijn.nl.

Boekstart en de Bibliotheek op school

Biblionet Drenthe verzorgt de coördinatie en projectleiding van landelijke programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school.