• Uitleen & educatie

    Uitleen & educatie

De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer van een uitleeninstituut naar een educatief-maatschappelijke onderneming. In die rol is de bibliotheek  gericht op de zelfontplooiing van burgers, zodat zij volwaardig kunnen participeren in de (informatie)maatschappij. Het uitlenen van (fysieke) boeken is hierbij een middel, dat echter in belang zal afnemen.

De educatieve functie - zowel de samenwerking met onderwijsinstellingen als het non-formele/informele leren - neemt in belang toe. Hierbij zijn mensen in een kwetsbare positie de belangrijkste doelgroep. Een belangrijke doelstelling van de bibliotheek is de kloof tussen (digitaal) geletterden en laaggeletterden te verkleinen.