• Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

    Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

De afdeling Financiële Administratie (FA) verzorgt de begroting, verantwoording, boekhouding, klant-, project-, inkoop- en contractadministratie. Zij doet dit voor de afdelingen Provinciaal/marketing, Lokaal en Intern. Daarnaast zijn er enkele externe opdrachtgevers waar financieel-administratieve diensten aan verleend worden.

Bij de afdeling FA kun je terecht met vragen over budgetten, (project)begrotingen, financieel jaarverslag, financiële mandaten, facturen, realisatie cijfers en prognoses.