• Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

    Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

De afdeling HRM geeft uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid bij Biblionet Drenthe. Daarbij gaat het om arbeidsvoorwaarden, personeelsregelingen, werving en selectie, verzuimprocedures, personeelsplanning, personeelsadministratie, loopbaanontwikkeling en coaching.

Ook de medewerkers van de negen aangesloten basisbibliotheken zijn in dienst bij Biblionet Drenthe.