• Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

    Ondersteunende diensten voor Drentse Bibliotheken

De afdeling ICT fungeert als knooppunt tussen de vraag uit de bibliotheken en het aanbod van IT-producten en -diensten. ICT streeft naar continue verbetering en innovatie om optimaal in te kunnen springen op vragen uit de organisatie.

Daarnaast verzorgt de afdeling de kantoorautomatisering op ca. 35 locaties in de provincie.

Op provinciaal niveau beheert de afdeling de centrale ICT-infrastructuur, waaronder die voor het bibliotheeksysteem bicatWise. Alle Drentse bibliotheken maken gebruik van dit systeem en gebruiken dezelfde catalogus.