• Collecties

    Collecties

De Drentse bibliotheken beschikken over verschillende collecties. Collecties ter ondersteuning van de Bibliotheek op school, collecties voor het onderwijs (themacollecties, voorleescollecties), collecties gericht op bepaalde lezers (o.a. beginnende lezers - Taalhuiscollecties, makkelijk-lezencollectie voor kinderen die lezen moeilijk vinden) en een algemene brede collectie gericht op een breed publiek.

Voor die laatstgenoemde collectie wordt door een collectieteam van Biblionet Drenthe voor alle bibliotheken gecollectioneerd op basis van collectieprofielen. Doel is om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen. Belangrijke aandachtspunten zijn het gebruik en de actualiteit van de collectie.

Biblionet Drenthe draagt er ook toe bij dat Drentse leners die e-books willen lenen zo gemakkelijk mogelijk van het daarvoor bestemde platform gebruik kunnen maken. Via o.a. de website en nieuwsbrieven worden ze geïnformeerd over ontwikkelingen