• Innovatie

    Innovatie

Innovatie is één van de taken die expliciet benoemd wordt in de bibliotheekwet. Daarin wordt gesproken over ‘de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken’.

Biblionet Drenthe geeft hier samen met de Drentse bibliotheken invulling aan. Dit gebeurt in afstemming met de provincie, de Drentse gemeenten, de andere provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek.

De invulling gebeurt op basis van een tweejaarlijkse Drentse Innovatieagenda, vertaald in jaarplannen en concrete projecten. De projecten betreffen maatschappelijk relevante thema’s als preventie en bestrijding van laaggeletterdheid, participatie (waaronder 21e eeuwse en digitale vaardigheden), informeel leren en erfgoed.