• Nieuws

    Nieuws

De Raad van Toezicht van Biblionet Drenthe heeft mw. E.J. (Annelies) Bakelaar MBA benoemd tot Bestuurder Biblionet Drenthe. Op 1 oktober 2018 start zij haar werkzaamheden.

Zij volgt hiermee de interim-bestuurder Thijs Torreman op.

Mevrouw Bakelaar heeft een bedrijfskundige achtergrond en een lange staat van dienst in het private en publieke domein in diverse bestuurlijke en leidinggevende functies.

Haar meeste recente ervaringen liggen in het domein van welzijn in de rol van algemeen directeur van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Daaraan voorafgaand heeft zij een leidinggevende functie vervuld bij ROC Aventus (2011-2015) en de provincie Overijssel (2006-2011). In de periode daarvoor is zij werkzaam geweest bij de Overijsselse Bibliotheekdienst en vervulde daar een leidinggevende functie op het gebied van bibliotheekinnovatie.

Sinds 2016 is mw. Bakelaar lid van de Raad van Toezicht van het Alfa College en vanaf 2017 algemeen bestuurslid Sociaal Werk Nederland.
Politiek gezien is zij actief als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Ommen.

De Raad van Toezicht kijkt uit naar de start en de samenwerking met mevrouw Bakelaar als nieuwe bestuurder Biblionet Drenthe.