• Nieuws

    Nieuws

Een groep van vijf Syriërs uit gemeente Aa en Hunze heeft het certificaat Digisterker ontvangen uit handen van wethouder Bas Luinge. Ze hebben onder meer geleerd een DigiD aan te vragen en hoe ze kunnen werken met overheidswebsites en de site van de gemeente Aa en Hunze.

De cursus werd gegeven door een samenwerking tussen Impuls en Bibliotheek Gieten.

De bibliotheek ondersteunt burgers die onvoldoende in staat zijn om te kunnen meedoen in de samenleving. Dit door o.a. het geven van cursussen op het gebied van digitale vaardigheden zoals Klik & Tik en Digisterker: aan de slag met je DigiD. Ook is in iedere gemeente een Taalhuis of Taalpunt, een herkenbare plek in de bibliotheek voor iedereen met een vraag over taal, rekenen of digitale vaardigheden.