• Nieuws

    Nieuws

2018 was voor Biblionet Drenthe een jaar van samen bouwen. Bouwen aan vertrouwen en aan de nieuwe maatschappelijke bibliotheek.

Er is binnen de bibliotheken intensief ingezet op het organiseren van activiteiten en cursussen op het gebied van digitale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

In Bibliotheek De Wijk is gestart met de nieuwe bibliotheekformule ‘De vindplaats’. Een formule waarbij de bibliotheek een ‘vindplaats’ is voor leren, lezen en leven. De bibliotheek is een plek waar mensen naartoe kunnen om te ontdekken, te ontmoeten, te ontspannen, te ondernemen en zich te ontwikkelen.

Een andere ontwikkeling is de snellere levering van materialen aan de bibliotheken. De negen bibliotheken waarvoor wij als backoffice werken, hebben hierbij als pilot gefungeerd.

Vernieuwing is er ook op het gebied van muziek. Er is afscheid genomen van de cd-collectie. Daarvoor in de plaats is gekomen Muziekweb, de grootste muziekbibliotheek van Nederland.

Bouwen en vernieuwen gebeurde niet alleen tussen de vier muren van de bibliotheek. In 2018 is de fysieke Bibliotheek op school stevig verankerd in het basisonderwijs in Drenthe.

2018 was ook het jaar van vernieuwing in de organisatie en de organisatiestructuur. Het bestuursmodel is in 2018 gewijzigd in een Raad van Toezicht-model. Daarnaast zijn de bibliotheekstichtingen Noordenveld en Westerveld ingefuseerd bij Biblionet Drenthe.

Met trots en passie hebben 120 medewerkers en maar liefst 600 vrijwillige medewerkers zich in 2018 ingezet voor een sterk en innovatief bibliothekennetwerk in Drenthe.

Meer over deze en andere ontwikkelingen lees je in het Jaarverslag Biblionet Drenthe 2018. Lees ook de verhalen van enkele klanten en betrokkenen waarin ze enthousiast vertellen wat de bibliotheek voor ze betekent.