• Nieuws

    Nieuws

Minister Ingrid van Engelshoven en Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher hebben op 7 oktober symbolisch een bijdrage overhandigd aan vertegenwoordigers van de gemeente Aa en Hunze en Bibliotheek Gieten. De bijdrage is bedoeld voor de bibliotheek. Aa en Hunze is een van de twaalf gemeenten in Nederland die extra geld ontvangt van het Kabinet.

De bijdrage heeft als doel dat de bibliotheek bereikbaar blijft voor de plattelandsbewoners en dat de dienstverlening wordt uitgebreid. Zo wordt er gewerkt aan een maatschappelijk servicepunt, programma’s rondom eenzaamheid, een beweegtuin en een uitbreiding van de makersplaats voor de jeugd.

Verheugd

Directeur Annelies Bakelaar van Biblionet Drenthe is verheugd over deze toekenning: ‘Het geeft ons de mogelijkheid om onze sociale rol als maatschappelijk-educatieve bibliotheek nog beter neer te zetten en samen met inwoners de bibliotheek verder uit te bouwen. We werken als bibliotheek aan nieuwe vormen van toegankelijkheid en die zijn niet alleen meer binnen maar ook buiten onze muren. we gaan dus ook naar inwoners toe.’

Motie Asscher en het Drentse platteland

Lodewijk Asscher heeft in de Tweede Kamer aangedrongen op het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten omdat hij vindt dat iedereen toegang moet hebben tot de bibliotheek. Ook is het van belang dat inwoners van alle regio’s gebruik kunnen maken van de kernfuncties van de bibliotheek. Het kabinet heeft hiervoor de zogenaamde ‘Asscher-gelden’ beschikbaar gesteld.

Samenwerken

Biblionet Drenthe heeft samen met de gemeente Aa & Hunze een plan gemaakt waarin staat dat Bibliotheek Gieten belangrijk is voor de spreiding van bibliotheken binnen de gemeente Aa & Hunze. Daarnaast is de pas heropende bibliotheek zich fors aan het ontwikkelen als een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Daarbij werkt deze bibliotheek samen met diverse andere partijen zoals dorps- en buurthuizen. De bibliotheek versterkt met deze aanpak de omliggende dorpen en kernen.

Bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk geeft aan dat de gelden worden ingezet om nadrukkelijk  vorm te geven aan de ontmoetingsfunctie van de bibliotheek. Ook gaat de bibliotheek  met de thema’s bewegen en eenzaamheid aan de slag.

Nieuwe dienstverlening

Met de subsidie kan de bibliotheek nieuwe dienstverlening voor de klanten realiseren. Het gaat daarbij om de projecten Makersplaats/Digilab on Tour (het aanleren 21e-eeuwse vaardigheden), een maatschappelijk servicepunt (vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen), afstemming school- en jeugdcollecties, de bibliothecaris als sociale makelaar, een programma eenzaamheid en de digitale verhalenwerf.

Foto v.l.n.r.: Lammie van der Tuuk, Lodewijk Asscher, Ingrid van Engelshoven, Bas Luinge, Annelies Bakelaar (foto K. Everts)