• Nieuws

    Nieuws

Carla Terhell is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Biblionet Drenthe.

In het dagelijks leven is zij directeur Woondiensten bij woningcorporatie Nijestee in Groningen.

Eerder was zij geruime tijd werkzaam bij het ROC Drenthe College, waar zij onder meer leiding gaf aan educatieve trajecten, zoals inburgering en basisvaardigheden.

Zij brengt belangrijke kennis en ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling, verandertrajecten en personele zaken mee naar Biblionet Drenthe.

Kijk voor meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de raad onder het kopje Raad van Toezicht.