• Nieuws

    Nieuws

De bibliotheek gaat de minder digitaalvaardige woningzoekenden ondersteunen in het gebruik van de nieuwe website Thuiskompas.

Thuiskompas is de nieuwe website van alle Drentse woningbouwcorporaties samen en toont alle beschikbare sociale huurwoningen in de provincie. Eén inschrijving is voldoende om in aanmerking te komen voor al het woningaanbod. Gratis. Een nadeel is dat het gebruik alleen nog digitaal gaat. Voor de minder digitaalvaardige woningzoekenden is dat dus een drempel. De bibliotheek kan deze drempel verlagen.

Deze ondersteuning sluit aan bij de ontwikkeling van de bibliotheek naar maatschappelijk-educatieve organisatie. Terwijl veel (overheids)instanties hun loketten op afstand plaatsen en hun dienstverlening digitaliseren, zie je dat de bibliotheek steeds vaker (fysieke) ondersteuning biedt dichtbij huis. De bibliotheek speelt daar op in vanuit het landelijke programma Digitale Inclusie met de campagne rondom Belastingaangifte, digivaardigheidscursussen en het Informatiepunt Digitale Overheid.

Van start als de richtlijnen dat toelaten

Zodra de vestigingen weer open gaan en de 1,5 meter richtlijnen dat toelaten, starten we met ondersteuning in het gebruik van Thuiskompas. Bewoners kunnen natuurlijk gebruik maken van de publieks-pc en deelnemen aan de cursussen Klik&Tik en Digisterker. Daarnaast kan door frontoffice-medewerkers en/of tijdens digicafe’s of spreekuren o.a. informatie gegeven worden over het aanmaken van een e-mailadres en kunnen bewoners wegwijs worden gemaakt in het gebruik van Thuiskompas.

Bewoners doorverwijzen naar de bibliotheek 

De medewerkers van Thuiskompas hebben telefonisch en per e-mail contact met bewoners. Zij zullen bewoners, voor wie dat nodig blijkt, doorverwijzen naar de bibliotheek voor ondersteuning. Op de website Thuiskompas komt een verwijzing naar www.bibliothekendrenthe.nl.

De woningbouwcorporaties hebben in hun interne nieuwsbrief al duidelijk gemaakt dat zij blij zijn met de samenwerking met de bibliotheken.