• Nieuws

    Nieuws

Het Maatschappelijk jaarverslag 2019 van Biblionet Drenthe is nu beschikbaar.

Het jaarverslag geeft een beeld van de provinciale resultaten die binnen het Drents bibliotheeknetwerk zijn bereikt en de resultaten die zijn bereikt in de negen basisbibliotheken. Maar ook vertellen klanten en andere betrokkenen wat de bibliotheek persoonlijk voor hen betekent.

In 2019 is Biblionet Drenthe gestart met het updaten van de visie en strategie. In onze nieuwe maatschappelijke route staat het thema ‘dichtbij’ centraal. We hebben ons maatschappelijke gezicht laten zien, we hebben samengewerkt met andere instellingen en hebben gewerkt aan de verbreding van ons imago. Want de bibliotheek is véél meer dan boeken alleen.

Hoe hebben we de verbreding van de bibliotheek tot uiting gebracht? We hebben een succesvol onderwijscongres georganiseerd rond het thema leesbevordering en leesplezier. Met natuurorganisaties en RTV Drenthe hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten: ROEG!, waarmee we natuureducatie in de bibliotheek brengen. Ook is BoekStart in de kinderopvang op veel plekken gerealiseerd en is de BiebFabriek van start gegaan. Hierin staan technologie en digitale vaardigheden voor kinderen centraal. De methode Vakantielezen is uitgebreid door op een speelse manier om te gaan met geletterdheid. met succes: 950 kinderen deden daaraan mee!

Via de drentse innovatieagenda hebben we gewerkt aan een geletterd en digitaalvaardig Drenthe. We hebben ingezet op methodieken als Letter voor letter en de gezinsaanpak laaggeletterdheid. De verbreding van ons imago hebben we aangepakt via online marketing: we laten zien van wat wij doen in woord, beeld en geluid. Daardoor zien zowel leden als niet-leden de bibliotheek als een toegankelijke, educatieve en behulpzame organisatie!

Lees hierover meer in het Jaarverslag Biblionet Drenthe 2019.