• Nieuws

    Nieuws

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma gaf op dinsdag 29 september de aftrap van het project Waor is Aaldert? Met dit project vragen de bibliotheken aandacht voor 75 jaar Vrijheid.

Vertelplaat

Jetta Klijnsma reikte bij deze gelegenheid een plaat uit aan de Prinses Margrietschool in Smilde. Deze plaat maakt deel uit van een serie unieke vertelplaten in het kader van 75 jaar vrijheid. Voor iedere Drentse gemeente is een vertelplaat gemaakt op basis van een lokaal verhaal. Met dit vertelplatenproject vragen de bibliotheken aandacht voor het belangrijke thema vrijheid op alle basisscholen in Drenthe.

Het verhaal van Aaldert

De Drentse Aaldert staat centraal in het titelverhaal van dit project. Aaldert woonde in Smilde. Tijdens de oorlog verdween hij en aan het eind ervan dook hij plotseling weer op. Van zijn verhaal is een wandplaat gemaakt. Iedere Drentse basisschool ontvangt deze plaat.

Unieke verhalen voor elke gemeente

Elk dorp en elke stad kent haar eigen verhalen. Per gemeente zijn er door kinderboekenauteur Chris Vegter een of twee verhalen geschreven, op basis van lokale input. Illustrator Hans Prij maakte hier vervolgens voor elke gemeente een unieke vertelplaat bij. De verhalen zijn ingesproken door de gemeentelijke voorleeskampioen.

Leerlingen kunnen aan de hand van de verhalen en platen aan de slag met diverse opdrachten. Overigens heeft vrijheid niet alleen betrekking op de Tweede Wereldoorlog, maar ook actuele thema’s zoals vrijheid van geloof en geaardheid komen aan bod.

75 jaar vrijheid

Waor is Aaldert is ontwikkeld door Biblionet Drenthe. Het V-fonds en de Provincie Drenthe hebben subsidie toegekend voor dit project in het kader van 75 jaar Vrijheid. Kijk voor meer informatie op www.waorisaaldert.nl.