• Nieuws

    Nieuws

Ook op het bibliotheekstelsel heeft corona een enorme impact. Hierover is nu een dossier aangelegd dat voor iedereen is te lezen.

Tijdens de verschillende fasen van de coronacrisis zochten en zoeken bibliotheken naar manieren om hun publiek van dienst te blijven. Ze verplaatsen hun activiteiten naar het internet, tuigen haal- en brengdiensten op en zetten in op digitaal lezen en luisteren. Daarbij geven ze met name aandacht aan kinderen en ouderen, groepen die extra geraakt worden door de wegvallende voorzieningen van de bibliotheek. Dit alles met inachtneming van alle protocollen die voor de sector van toepassing zijn.

De website Bibliotheekinzicht heeft over deze materie een dossier aangelegd onder de titel De bibliotheek in coronatijd. Dit dossier wordt regelmatig bijgewerkt met berichten, analyses, tools, meningen en nog veel meer over wat corona voor impact heeft op het bibliotheekwerk. 

Het dossier biedt zo een overzicht van de betekenis van de coronacrisis voor het bibliotheekstelsel, op zoveel mogelijk vlakken, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het laat zien hoe de sector door de virusuitbraak is geraakt en hoe het bibliotheekstelsel in zijn gelaagdheid - van KB, POI’s en bibliotheken - zijn maatschappelijke functie tijdens deze periode heeft ingevuld. Die informatie is belangrijk voor nu maar ook voor later, zodat ook over tientallen jaren nog steeds duidelijk is wat in de bibliotheeksector gebeurde toen het coronavirus de wereld trof.