• Nieuws

    Nieuws

De Stuurgroep Drentse Innovatie Agenda (SGIA) heeft voor de jaren 2021-2024 de meerjarenagenda voor bibliotheekinnovatie opgesteld onder het motto: Verbinden en versterken.

Het doel is om met de provinciale innovatiemiddelen een nieuwe stap te zetten in de vernieuwing van het bibliotheekwerk in de provincie.

Goede, creatieve en duurzame projecten

De Drentse Innovatieagenda zelf is een raamwerk. Elk jaar presenteert de stuurgroep op basis van deze agenda een Projectenplanning, met daarin nieuwe innovatieve projecten van de vier bibliotheekorganisaties. Ook de wensen van de provincie krijgen daarin een plek.
In de innovatieagenda heeft de SGIA de werkwijze voor de komende jaren vastgelegd. Zo zijn de randvoorwaarden nu helder en kunnen we als bibliotheken focussen waar het echt om gaat: goede, creatieve en ook duurzame projecten, bedoeld om waarde te geven aan de inwoners van Drenthe.

Sociale thema's als leefbaarheid, gezondheid en bestrijding laaggeletterdheid

De Stuurgroep Drentse Innovatieagenda wil met de agenda in gezamenlijkheid bijdragen aan de versterking van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek in Drenthe. Om voor verbinding te zorgen gaan we voor onze innovaties uit van wat er in de Drentse dorpen en steden leeft en de aanpak te koppelen aan de Drentse Sociale agenda. Zo werken we samen met lokale en provinciale partners aan de Drentse sociale vraagstukken. Belangrijk voor de bibliotheken zijn de thema’s Leefbaarheid, Armoede en laaggeletterdheid, Gezondheid, Meedoen en Onderwijskwaliteit en gelijke kansen.

Bibliotheekconvenant goede basis

Verbinding en versterking zoeken we ook in het bibliotheeknetwerk: we werken als Drentse bibliotheken samen aan innovatie, inspireren elkaar en helpen elkaar verder, in verbinding met het netwerk van bibliotheken in Nederland. Het landelijke Bibliotheekconvenant 2020-2023 helpt daarbij. Alle bibliotheken en overheden hebben daarin afgesproken als netwerk samen te werken aan drie maatschappelijke vraagstukken: Lezen en geletterdheid, de Informatiesamenleving en een Leven lang ontwikkelen.
Vanuit de kerntaak van de bibliotheek -  het bevorderen van lezen en leren - wil de stuurgroep met de Drentse Innovatieagenda 2021-2024 bijdragen aan versterking en verbinding in het sociale en culturele domein in Drenthe.

Lees hier de Drentse innovatieagenda 2021-2024