• Nieuws

    Nieuws

Op 21 januari 2021 ondertekenden Annelies Bakelaar, bestuurder van Biblionet Drenthe, en Erjen Derks, wethouder van Midden-Drenthe, de samenwerkingsovereenkomst tussen de bibliotheken in Midden-Drenthe en Biblionet Drenthe.

In verband de coronamaatregelen was het een online ondertekening.

De gemeente Midden-Drenthe en Biblionet Drenthe leggen met deze ondertekening niet alleen de samenwerking vast maar ook dat Biblionet het bibliotheekwerk in Midden-Drenthe uitvoert. Het betreft hier de bibliotheken in Beilen, Bovensmilde, Smilde en Westerbork.

Voor de gebruiker van de bibliotheken verandert er niets. Biblionet Drenthe voert al jaren het bibliotheekwerk in de gemeente uit. Alleen deed Biblionet dat tot nu toe in opdracht van de Stichting Openbare Bibliotheken Midden Drenthe. Deze stichting is door de directe samenwerking tussen gemeente en Biblionet Drenthe inmiddels opgeheven.

Annelies Bakelaar is blij met de samenwerking en geeft aan waar de bibliotheken zich op focussen: ‘De bibliotheken willen zich de komende jaren, samen met de gemeente, richten op het vergroten van de lees- en taalvaardigheid van verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld kinderen en ouderen. Ook het stimuleren van digitale vaardigheden krijgt de komende tijd aandacht.’

Wethouder Erjen Derks beaamt dit en voegt toe: ‘Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Lees- taal- en digitale vaardigheid zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ik ben blij dat wij hierover afspraken hebben kunnen maken met de bibliotheken, want zij vormen een onmisbare, laagdrempelige schakel daarin.’