• Nieuws

    Nieuws

Prinsjesdag bracht dit jaar goed nieuws. De overheid bedeelt vanaf 2023 structureel meer geld toe aan de bibliotheek.

Een mooie erkenning van ons werk, en een steun in de rug voor de toekomst. Want we staan in Drenthe voor grote maatschappelijke opgaven rondom lezen, geletterdheid en een leven lang leren. Met de nieuwe investeringen houden we de bibliotheken in Drenthe toekomstbestendig.

Ook het onderwijs profiteert van extra investeringen: voor scholen komt er 1 miljard euro bij. Dat komt ten goede aan het masterplan basisvaardigheden, waarin scholen al veel samenwerken met lokale bibliotheken. Bijvoorbeeld met de Bibliotheek op school (dBos) en leesconsulenten. Een samenwerking die door Drentse leraren zeer gewaardeerd wordt.

Aan de structurele investeringen is veel werk van de Vereniging Openbare Bibliotheken voorafgegaan. Hier kun je daar meer over lezen.