• Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

    Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) t.a.v. de wettelijke bibliotheektaken voor de vier basisbibliotheken in Drenthe en fungeert als backoffice voor de bibliotheken in negen gemeenten. Als innovatieve organisatiespecialist en regionale schakel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van het bibliotheekwerk in Drenthe.

Partner in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Biblionet Drenthe gelooft dat je samen meer bereikt als het gaat om concrete oplossingen voor deze tijd. Wij zijn een betrouwbare en betrokken partner bij het:

  • stimuleren dat iedereen meedoet;
  • behouden van een vitaal platteland met een bloeiend sociaal en cultureel leven;
  • ontwikkelen van basis- en 21e-eeuwse vaardigheden;
  • een leven lang leren.

Al onze activiteiten, producten en diensten zijn erop gericht volwaardige participatie van alle inwoners in Drenthe in de maatschappij te bevorderen.

Bijdragen aan een kansrijk, bloeiend en vitaal Drenthe

Persoonlijke ontplooiing vindt Biblionet Drenthe belangrijk. Voor iedereen. Wij bieden de inwoners van Drenthe laagdrempelige toegang tot (onafhankelijke) kennis en informatie, voeden en inspireren hen bij lezen en leren en bieden hen de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen op een manier die hen past. Informatie en digitale diensten maken wij toegankelijk en we leren mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is hiermee omgaan.

Zo dragen wij bij aan een vitaal en (digitaal)vaardig Drenthe.