• Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

    Innovatieve en ondersteunende organisatie voor Drentse Bibliotheken

             2019                 2020
Kengetallen werkgebied*    
Gemeenten   12 12
Bibliotheken 39 39
Servicepunten 6 13
Bibliobussen  2 2
Vestigingen de Bibliotheek op school 254 256
Mediabezit 1.025.040 1.016.634
Uitleningen
 3.015.979 2.078.034
Bibliotheekleden 122.773 116.614
Uitleningen per klant 25 18
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek 25% 24%
     
Digitaal    
Actieve e-book accounts 6.858 6.770
Downloads e-books 117.700 166.571
Downloads PressReader 28.861 30.281
     

Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.   

* In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.