• Vindplaats

Onderstaande kernwaarden zijn voor Biblionet Drenthe voorwaardenscheppend.

Klantgericht

  • We zorgen ervoor dat mensen zich welkom en thuis voelen en goede dienstverlening ontvangen vanuit de klantbeleving.
  • We zijn zichtbaar en bereikbaar voor iedereen, zowel fysiek als digitaal.
  • We zijn onpartijdig: iedereen ongeacht afkomst, geslacht en/of levensovertuiging is welkom.

Samenwerkingsgericht

We voegen waarde toe aan producten, diensten en activiteiten door hierin samen te werken met andere organisaties, maar ook met de klanten waarvoor deze bedoeld zijn (co-creatie). Hierdoor ontstaat synergie en zetten we de middelen en mensen efficiënter in.

Stakeholdergericht

  • Wij brengen naar buiten waar Biblionet Drenthe voor staat en wat zij doet. We weten de stakeholders te overtuigen van de juistheid van de koers.
  • We hebben kennis van zaken van de producten, diensten en activiteiten die we aanbieden en volgen daarin de ontwikkelingen in de samenleving.
  • We houden ons aan afspraken en onze dienstverlening voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
  • Onze communicatie is eenduidig en transparant.