In juni 2019 is Biblionet Drenthe gestart met het Koploperproject. Dit initiatief brengt lokale ondernemers en organisaties samen om actief en praktisch aan de slag te gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzame innovatie. Tijdens het Koplopertraject, dat een looptijd van een jaar heeft, is er kritisch gekeken naar de MVO-prestaties van Biblionet en wordt er jaarlijks een milieubeleidsplan opgesteld voor het structureel verduurzamen van de organisatie.

Er zijn al verscheidene stappen gemaakt in het verduurzamen van Biblionet. Op het dak van De Nieuwe Kolk ligt een 'groen' dak met sedum en zonnepanelen. De stroom die we gebruiken is groene stroom en alle kartonnen koffiebekers hebben we vervangen door mokken. Op dit moment werken we aan een afvalsysteem waarbij de diverse afvalstromen gescheiden van elkaar worden verzameld. Daarnaast wordt er milieuvriendelijk schoongemaakt en kijken we kritisch naar de inkoop van diverse zaken.

MVO-certificaat

Op 28 november 2019 heeft Biblionet Drenthe het MVO-certificaat ontvangen tijdens het Koplopers Symposium. Het MVO-certificaat wordt door MVO-Alliantie Noord-Nederland uitgegeven aan bedrijven en organisaties die onder andere kunnen aantonen dat zij investeren in kennisdeling rondom MVO doordat zij lid zijn van een MVO-netwerk en dat zij aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van people, planet en profit.

Green Key

Voor de toekomst is het ons doel om een Green Key-certificaat te ontvangen. Green Key is een duurzaamheidskeurmerk specifiek voor de toeristische en recreatieve industrie in Nederland. Organisaties die een Green Key voeren, hebben duurzaamheid in al hun bedrijfsprocessen doorgevoerd.