jerryt van der bornJerryt van den Born is bedrijfskundige en Register Controller. In het verleden heeft hij bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Deloitte Consulting gewerkt. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en als firmant verbonden aan Het Zuiderlicht. Vanuit deze ervaring heeft hij een brede kijk ontwikkeld op de (financiële) bedrijfsvoering van organisaties.

Voor zijn rol bij Biblionet Drenthe zat hij in het bestuur van Humanitas Groningen, een vrijwilligersorganisatie op het gebied van welzijn.

jerryt van der bornCarla Terhell is in het dagelijks leven directeur Woondiensten bij woningcorporatie Nijestee in Groningen. Daarvoor was ze werkzaam in Drenthe, waarvan een geruime periode bij het ROC Drenthe College. Hier was ze o.a. verantwoordelijk voor educatieve trajecten, zoals inburgering en basisvaardigheden.

Ze heeft belangrijke kennis en ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling, verandertrajecten en personele zaken.

jacqueline philipsenJacqueline Philipsen is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als jurist en marketing professional.

Na eerst verschillende functies te hebben vervuld bij de Boer Winkelbedrijven is zij sinds 1994 aan het werk als zelfstandig Marketing Consultant met een grote expertise op de consumentenmarkt.

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en brede interesses levert zij daarnaast graag een professionele bijdrage aan maatschappelijke en culturele non-profit organisaties. Vaak op het gebied van organisatie, marketing en fundraising.

niek vom bruch

Niek vom Bruch heeft Kunst en Kunstbeleid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heeft hij verschillende functies vervuld in het culturele veld en binnen het cultuurbeleid van de rijksoverheid. Cultureel ondernemerschap en het vergroten van de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur zijn daarin altijd een rode draad geweest.

Sinds 2016 is Niek zakelijk directeur van Grand Theatre in Groningen. Hij is verder als adviseur en bestuurslid betrokken bij culturele organisaties.

Raad van Toezicht Biblionet Drenthe

Sinds 1 januari 2018 werkt Biblionet Drenthe met een nieuw bestuursmodel. Het nieuwe bestuursmodel is de uitkomst van intensief overleg met alle belanghebbenden van Biblionet Drenthe – provincie, gemeenten en Drentse basisbibliotheken met als doel de onafhankelijkheid van het toezicht van Biblionet Drenthe te versterken. Het nieuwe model heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.
Binnen het nieuwe bestuursmodel wordt gehandeld vanuit de principes van de Governance Code Cultuur (zie www.governancecodecultuur.nl).

De Stichting Biblionet Drenthe wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt de beleidskaders vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De Raad van Bestuur volgt daarbij het Reglement Raad van Bestuur dat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, en is afgeleid van de statuten van de Stichting Biblionet Drenthe (gewijzigd per 31 december 2017).
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de handelswijze van de Raad van Bestuur, en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Bestuurder

De directeur / bestuurder van Biblionet Drenthe is mw. E.J. (Annelies) Bakelaar.

annelies bakelaar 4

cecile xervaes

Met ingang van 3 januari 2018 is Cécile Servaes voorzitter van de Raad van Toezicht bij Biblionet Drenthe.

Zij is in het dagelijks leven voorzitter College van Bestuur Stichting Catent (primair katholiek onderwijs in een deel van Noord Nederland). Ze vervult eveneens toezichthoudende functies in het onderwijs en in de culturele sector binnen Drenthe.