jerryt van der bornCarla Terhell is in het dagelijks leven directeur Woondiensten bij woningcorporatie Nijestee in Groningen. Daarvoor was ze werkzaam in Drenthe, waarvan een geruime periode bij het ROC Drenthe College. Hier was ze o.a. verantwoordelijk voor educatieve trajecten, zoals inburgering en basisvaardigheden.

Ze heeft belangrijke kennis en ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling, verandertrajecten en personele zaken.