Skip to main content

Onze dienstverlening

De interne dienst van Biblionet Drenthe ondersteunt als backoffice de bibliotheken in de negen gemeenten en de POI en rapporteert aan de directeur-bestuurder. Deze ondersteuning is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen van Biblionet.

Marketing & communicatie

De afdeling Marketing &  Communicatie ondersteunt en adviseert de Bibliotheken en Biblionet Drenthe over marketing- en communicatiezaken. Werkzaamheden variëren van strategische positionering, het ontwikkelen van concepten of programmering, tot praktische ondersteuning in de vorm van publiciteit of het adviseren over communicatie(uitingen).

Data & Infrastructuur

De afdeling data & infrastructuur is hét knooppunt tussen de vraag vanuit de bibliotheken en het aanbod van IT-producten en -diensten. De afdeling streeft naar continue verbetering en innovatie om optimaal in te kunnen springen op vragen uit de organisatie. Op provinciaal niveau beheert de afdeling de centrale ICT-infrastructuur, waaronder die voor het bibliotheeksysteem Wise. Alle Drentse bibliotheken maken gebruik van dit systeem en gebruiken dezelfde catalogus.

We werken digitaal; vergaderingen en sommige bibliotheekactiviteiten zoals webinars vinden steeds vaker hybride of digitaal plaats. Dit maken we mogelijk met software in ons eigen datacenter en in de Cloud.

Human resources

HR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid binnen Biblionet Drenthe. Biblionet Drenthe werkt met zowel ruim 120 professionals als met 650 vrijwilligers voor Biblionet.

Secretariaat en klantenservice

Het secretariaat biedt secretariële en administratieve ondersteuning richting de medewerkers van Biblionet Drenthe. Daarnaast dragen ze bij aan het landelijk netwerk door middel van secretariële ondersteuning voor de samenwerkende POI’s in Nederland (SPN).

De klantenservice is een onderdeel van het secretariaat en behandlt jaarlijks bijna 10.000 telefoontjes. Veel vragen gaan over e-books, de nieuwe abonnementen en openingstijden van het Informatiepunt Digitale Overheid.

Financiën

De afdeling Financiën verzorgt de financiële administratie en control voor geheel Biblionet Drenthe. Daarnaast verzorgt deze afdeling op verzoek van samenwerkende POI’s (SPN) de financiële administratie van SPN.