Skip to main content

Bestuur en Raad van toezicht

Stichting Biblionet Drenthe heeft een Raad-van-Toezicht-model; een onafhankelijke Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Binnen het nieuwe bestuursmodel wordt gehandeld vanuit de principes van de Governance Code Cultuur.

De Raad van Bestuur stelt de beleidskaders vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De Raad van Bestuur volgt daarbij het Reglement Raad van Bestuur dat de Raad van Toezicht heeft vastgesteld, en is afgeleid van de statuten van de Stichting Biblionet Drenthe. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de handelswijze van de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende toezichthouders:
dhr. J.N.M. (Hans) Haerkens (voorzitter)
mw. C. (Corine) Wolters
mw. C. (Carla) Terhell
mw. J.P. (Jacqueline) Philipsen
dhr. N. (Niek) vom Bruch

De Raad van Bestuur

De directeur / bestuurder van Biblionet Drenthe is mevrouw E.J. (Annelies) Bakelaar. Financiële verantwoording is opgenomen in het bestuursverslag.

Verslag Raad van Toezicht

Download en bekijk hier het verslag van de Raad van Toezicht.

Annelies Bakelaar